Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Η hsHost.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ΚΕΛΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝ. & ΠΕΤΣΗΣ ΝΙΚ. ΟΕ, που εδρεύει στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, στην οδό Λάρνακος 1 , με ΑΦΜ 0997831814, ΔΟΥ Ν.Φιλαδέλφειας και τηλέφωνο 211 8009727. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της hsHost.gr, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hshost.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστότοπο αυτό. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες της hsHost.gr, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος κειμένου.


Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος κειμένου, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της hsHost.gr. Ο κάθε χρήστης των υπηρεσιών ή επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.hshost.gr θα αναφέρεται στο εξής ως "Πελάτης", ανεξάρτητα από το αν προβεί σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων.

Πνευματικά Δικαιώματα

 1. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της hsHost.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
 2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της hsHost.gr. Ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την hsHost.gr και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα της hsHost.gr.

Παρεχόμενες υπηρεσίες και ευθύνη της hsHost.gr

 1. Η hsHost.gr δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της. Επίσης δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ' αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.
 2. Η hsHost.gr, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.
 3. Η hsHost.gr δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και τεχνικής υποστήριξης και ο πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις.
 4. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup/Restore που παρέχεται μέσα από το Control Panel της hsHost.gr. Για λόγους ασφαλείας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να φυλάσσεται στον υπολογιστή του Πελάτη.

Ευθύνη χρήστη κατά τη χρήση των servers της hsHost.gr

Ο πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της hsHost.gr, τις υπηρεσίες που παρέχονται και τους servers για όλες τις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις
 2. Αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
 3. Αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 4. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο
 5. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 6. Παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα

Γενικοί όροι προστασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της hshHost.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της hsHost.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια από τις υπηρεσίες της hsHost.gr. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται μετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Η hsHost.gr συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 1. όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και διεύθυνση email, σε περίπτωση που προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών.
 2. στοιχεία που αφορούν αγορά υπηρεσιών, δηλαδή ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας και τύπο παραστατικού.
 3. δεδομένα παραστατικού, όπως επωνυμία επιχείρησης, ΑΦΜ και διεύθυνση έδρας (αφορά μόνο την έκδοση τιμολογίου).

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

 1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της hsHost.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες του χρήστη.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο χρήστης της υπηρεσίας στη διάθεση της hsHost.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.
 3. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη της hsHost.gr είναι εμπιστευτικές. Η hsHost έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κωδικοί Πρόσβασης & Ασφάλεια

Για την διαφύλαξη των προσωπικών σας στοιχείων, χρησιμοποιούνται προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης.

Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του κωδικού, ο χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της hsHost.gr.

Μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων

 1. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτήσεων.
 2. Η hsHost.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον χρήστη της υπηρεσίας ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 3. Ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.
 4. Για ασφάλεια, ο χρήστης της υπηρεσίας θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.